سيري در دروس

فيلتر کردن

نتايج پيدا شده: 1

دسترسي :   //     //   : تطابق:
نحوه برخورد با بیمار مصدوم نحوه برخورد با بیمار مصدوم
دسته: آموزش مداوم
استاد: ابراهیم جلیلی
دسترسي: محافظت شده
 توضيح: اين درس در قالب برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي همدان براي فراگيران مختلف گر... 
ميانبرها: